21 Şubat 2008 Perşembe

23 Kasım 2007 Cuma

GÖKTÜRK ABAÇASININ KAYNAĞI ÜZERİNE BİR DENEME


Göktürk abaçasının kaynağı farklı görüşler ileri sürülmüştür. Ancak bu görüşlerin hiç biri kabul edilebilir değildir. Bunun en büyük nedenlerinden biri Türk milletinin yaşayış biçiminin ve günlük yaşamda kullandığı araç gerecin dikkate alınmamış olması ya da gözden kaçmış olmasıdır. Türk milletinin konaklamak için kullandığı otağ,otağ içinde kullanılan eşyalar,kap-kaçak,savaş araç-gereçleri,giyim kuşam malzemeleri göz önüne alındığı takdirde Türk abaçasının kaynağı anlaşılacak, kimse başka bir kaynak aramak zorunda kalmayacaktır. Aşağıda Türk otağı iskeleti üzerindeki çizimlerde bunu görmek mümkündür. Basit bir yaşam alanında bu imgelerin bir kaçına rastlanıyorsa , teferruatlı kurulmuş bir kağan otağında daha fazlası görülebilir. Bunlara günlük yaşamda kullanılan diğer eşyalar da eklenince Göktürk ABAÇA’sının kaynağı açıkça ortaya çıkar.